Witamy na stronie internetowej OSP Królowa Górna!

 

Historię Ochotniczej Straży Pożarnej w Królowej Górnej datuje się na połowę lat 80-tych, a dokładnie na 15 grudnia 1985 roku, kiedy to z inicjatywy Ferdynanda Poręby zwołano zebranie wiejskie. Na zebraniu w obecności zaproszonych gości, między innymi: Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej płk Józefa Strojnego, Komendanta Rejonowego kpt. poż Antoniego Bieniasa, oraz Członka WRN Edwarda Nowaka, Naczelnika Gminy Kamionka Wielka Janiny Bocheńskiej, podjęto uchwałę o powołaniu Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej typu M. Grupa strażaków ochotników wybrała spośród siebie pierwsze władze nowo sformowanej jednostki OSP:

 

1.Prezes OSP – Ferdynand Poręba,30z.JPG

2.Naczelnik OSP – Jan Gutowski,

3.Z-cy Naczelnika OSP – Jan Hatlaś, Stanisław Siedlarz, Dominik Ochwat,

4.Sekretarz OSP – Józef Ruszkowicz,

5.Skarbnik OSP – Bonisław Kumorek.

 

W kolejnych latach jednostka została wyposażona w podstawowy sprzęt pożarniczy, samochód typu lekkiego GLM Żuk i otrzymała pierwszą siedzibę w Świetlicy Wiejsko – Strażackiej w Królowej Górnej. Od prawie trzydziestu lat funkcjonowania jednostka służy lokalnej społeczności ofiarnością w niesieniu pomocy podczas pożarów, klęsk żywiołowych czy też likwidacji mniejszych zagrożeń. Strażacką tradycją stało się również pełnienie warty przy Grobie Chrystusa. Druhowie czynnie biorą udział w zabezpieczaniu imprez lokalnych, uroczystości parafialnych jak również nie jest im obca praca społeczna na rzecz lokalnej społeczności.

 

W 2007 roku powołano Młodzieżową Drużynę Pożarniczą szkolącą przyszłych druhów OSP, która kultywuje nie tylko tradycje strażackie, ale i niejednokrotnie rodzinne. Zwieńczeniem wielu lat funkcjonowania Jednostki OSP w Królowej Górnej są czołowe miejsca zajmowane na zawodach pożarniczych rangi gminnej czy powiatowej, przez drużynę męską oraz drużynę młodzieżową.

Rok 2010 był wyjątkowy dla strażaków z Królowej Górnej. Druhowie przenieśli się do nowo wybudowanej Strażnicy, która powstała po wieloletnich staraniach Zarządu OSP oraz dzięki wsparciu Wójta Gminy Kamionka Wielka, Kazimierza Siedlarza.

remiza strona1.JPG


Jeśli chciałbyś dołączyć do Naszej Jednostki i przyczynić się do jej rozwoju i kultywowania tradycji strażackich, a spełniasz wymagania zawarte w Statucie OSP wypełnij deklaracje i skontaktuj się z Nami.

 

Deklaracja

pdf logo.png

 

 

 


 


 

 


monitoring pozycji